Arto Ahola appointed as new CEO for Smash // Arto Aholasta Smashin toimitusjohtaja

09 Nov 2020

Arto Ahola appointed as new CEO for Smash. He will start in his new role on 1 January, 2021.

”A long-time Smasher” Arto Ahola is the co-founder of Smash and has been a member of the Board from the very beginning. In addition to this, Arto has actively innovated new openings for Smash, e.g. as the producer of the first events in London and Lahti.  

- Arto's network and experience, as well as an active and innovative approach to new things, enable us to be more focused. Arto's contacts internationally, combined with the networks of the rest of the board, enable Smash's operations to be expanded even further, says Smash's Chairman of the Board Jukka-Pekka Vuorinen.

Smash's board has also decided to move the company's headquarters to Lahti. The new home nest can be found in the Start Hub in Lahti's Mukkula. Currently, Arto and his team are working on organizing SMASH Lahti in January. The event is part of the events of the Lahti Green Capital 2021.  

- I humbly but enthusiastically accept this new role in Smash. Three decades in various positions and business in sports and sports management have clarified my perception that without innovation, investors and networks, we will not remain in fierce international competition. I want Smash to be in the front line as a top striker, says the new CEO.  

 

 

Arto Ahola on nimitetty Smashin toimitusjohtajaksi. Hän aloittaa tehtävässään vuoden 2021 alussa.

Lahtelainen Arto Ahola on pitkän linjan smashilainen, onhan hän toinen perustajista ja istunut hallituksessa aivan alusta saakka. Hallitustoimien ohessa Arto on aktiivisesti innovoinut uusia avauksia Smashille mm. ensimmäisten Lontoon ja Lahden tapahtumien tuottajana.  

- Arton verkosto ja kokemus sekä aktiivinen ja innovatiivinen ote asioihin mahdollistaa meille fokusoidumman toiminnan. Arton kontaktit kansainvälisesti yhdistettynä muun hallituksen verkostoihin mahdollistavat Smashin operaatioiden laajentamisen entistä enemmän myös Suomen rajojen ulkopuolelle, toteaa Smashin puheenjohtaja Jukka-Pekka Vuorinen.  

Smashin hallitus on myös päättänyt siirtää yhtiön pääkonttorin Lahteen. Uusi kotipesä löytyy Lahden Mukkulassa sijaitsevasta Start Hubista.  

- Yhteistyö lahtelaisten organisaatioiden kanssa on jo aiemmin osoittautunut innostavaksi ja innovatiiviseksi. Lahtelainen urheiluinfra on suorastaan häkellyttävä ja Smashin tavoitteena on integroida se entistä konkreettisemmin liikuntateknologian startup-yrityksiin. Yhdessä Lahden seudun kehitysyhtiön LADECin kanssa pyrimme myös integroitumaan entistä vahvemmin mm. Kiina-yhteistyöhön, toteaa Vuorinen.  

Tällä hetkellä Artolla tiimeineen on työn alla tammikuussa järjestettävä SMASH Lahti. Tapahtuma on osa Lahden ympäristöpääkaupunkivuoden tapahtumia.  

- Otan nöyränä mutta innostuneesti vastaan Smashin vetovastuun. Kolme vuosikymmentä liikunnan ja urheilun hallinnon eri tehtävissä ja bisneksessä toimineena on kirkastanut käsitystäni siitä, että ilman innovaatioita, investoreja ja verkostoja mikään laji eikä taho pysy kovassa kansainvälisessä kilpailussa mukana. Haluan Smashin kulkevan ajan hermolla kärkihyökkääjänä, kertoo tuore toimitusjohtaja.